Factsnapp Panelledenreglement

Panelledenreglement
versie april 2022

 

Algemeen

Factsnapp doet online onderzoek via respondenten. Door lid te worden/zijn van het panel geef je ('het panellid') aan dat je beschikbaar bent om respondent te zijn in onze onderzoeken.

Met jouw inschrijving/deelname bevestig je dat je het panelledenreglement hebt gelezen, dat je hiermee akkoord gaat en dat je je aan dit panelledenreglement zult houden. Het onderzoek van Factsnapp wordt altijd via vragenlijsten uitgevoerd.

 

Factsnapp & panelleden

Iedereen van 16 jaar of ouder die in Nederland woont, kan deelnemen aan het Factsnapp panel. Deelname is vrijwillig. Het panellid moet toegang tot internet hebben en een geldig e-mailadres. Een persoon mag zich slechts 1x als panellid opgeven en ieder panellid moet over een uniek e-mailadres beschikken.

Factsnapp zal aan het panellid een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken en/of toestaan dat het panellid een eigen wachtwoord creëert. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van deze inloggegevens. Factsnapp raadt het gebruik van een BSN, IBAN of een ander persoonlijk identificatienummer als wachtwoord sterk af.

Deelname aan Factsnapp kan op ieder gewenst moment door het panellid worden beëindigd. Bij uitschrijving door het panellid, wordt de uitstaande beloning tijdens het eerstvolgende betaalmoment uitgekeerd (zie ook Factsnapp & het spaarpotje).

Factsnapp wordt met de grootste zorg gemaakt. We zijn trots op de kwaliteit die we leveren en we verwachten dan ook kwaliteit van onze panelleden. Factsnapp kan een panellid uitschrijven als die, ondanks uitnodigingen voor onderzoeken, langer dan 12 maanden niet aan een onderzoek van Factsnapp deelnam en/of niet minimaal 1x per jaar de persoonlijke gegevens heeft ververst en/of niet serieus aan de online vragenlijsten deelneemt en/of op enige manier misbruik maakt van Factsnapp. Bij uitschrijving door Factsnapp vervalt je recht op uitstaande beloning. Factsnapp is niet verplicht je hierover vooraf te informeren.

Wanneer een panellid op eigen verzoek of op initiatief van Factsnapp wordt uitgeschreven, worden alle identificeerbare persoonsgegevens na 6 tot maximaal 12 maanden verwijderd. Na het verwijderen van deze gegevens is het niet meer mogelijk eventuele uitstaande beloning uit te keren. Ook wanneer een panellid een verzoek indient om onmiddellijk alle persoonsgegevens te laten verwijderen, komt de eventuele uitstaande beloning te vervallen, omdat deze zonder de persoonsgegevens niet kan worden uitgekeerd.

Het lidmaatschap van Factsnapp is persoonlijk en kan niet aan iemand anders worden overgedragen. Het lidmaatschap stopt bij overlijden van het panellid.

 

Factsnapp & het spaarpotje

Voor je deelname aan de onderzoeken van Factsnapp ontvang je een beloning van 10 eurocent per vraag voor iedere volledig ingevulde vragenlijst. Over afgebroken vragenlijsten, ongeacht de oorzaak, wordt geen beloning uitgekeerd. De beloning wordt in een spaarpotje gestort. Twee keer per jaar, in juni en december, wordt de beloning in het spaarpotje uitgekeerd. De perioden waarover de beloning wordt uitbetaald zijn: november tot en met april (in juni) en mei tot en met oktober (in december). Het is niet mogelijk tussentijds het bedrag in het spaarpotje uit te laten keren.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van het panellid hiervoor een juist (Europees) IBAN te registreren. Factsnapp is niet verplicht je te informeren over niet geslaagde uitkeringen. Wanneer een beloning na 24 maanden nog niet kan worden uitgekeerd omdat geen juist IBAN is geregistreerd, komt deze beloning te vervallen.

Een panellid is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de verdiensten bij de Belastingdienst. Je stemt ermee in dat Factsnapp mogelijk informatie verstrekt aan een bevoegde overheidsinstantie of belastingdienst, of belasting inhoudt, op verzoek van deze instanties of diensten. Je gaat er tevens mee akkoord om extra vereiste informatie aan te leveren, zodat Factsnapp kan voldoen aan haar evt. rapportage- en/of inhoudingsverplichtingen.

Alle beloningen zijn persoonlijk en niet over te hevelen zijn naar een ander panellid van Factsnapp.

Factsnapp panel behoudt zich het recht voor om het totale beloningssysteem eenzijdig te wijzigen.

De te verdienen beloning is afhankelijk van de mate waarin je actief aan de online onderzoeken deelneemt. Factsnapp garandeert niet dat panelleden een bepaalde minimale beloningen zullen verdienen.

Wanneer het panellid zich uitschrijft uit het Factsnapp panel, wordt de openstaande beloning tijdens het eerst volgende betaalmoment (in juni of december) uitgekeerd.

 

Factsnapp & privacy

Alle persoonlijke informatie die je tijdens of na de inschrijving aan ons doorgeeft, moet volledig en juist zijn. Als je persoonlijke informatie wijzigt, moet je dit direct zelf aanpassen in je persoonlijke Factsnapp omgeving. Als panellid controleer en corrigeer je minimaal 2x per jaar je persoonlijke gegevens.

Wanneer het panellid op enig moment in de persoonlijke gegevens en/of in de onderzoeken onjuiste informatie verstrekt, is het voor Factsnapp onmogelijk op een betrouwbare manier vragenlijsten bij het panellid af te nemen. Wanneer Factsnapp vaststelt dat onjuiste informatie is verstrekt kan Factsnapp het panellid uitschrijven (zie ook Factsnapp & panelleden).

Persoonlijke gegevens van het panellid worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Factsnapp gebruikt persoonsgegevens alleen voor marktonderzoeksdoeleinden en gebruikt deze nooit voor marketing- en/of verkoopactiviteiten. Jouw persoonsgegevens worden ook nooit aan derden afgestaan voor marketing- en/of verkoopactiviteiten.

Door lid te zijn/worden van het Factsnapp panel bevestig je dat Factsnapp de persoonsgegevens die je deelt mag opslaan en verwerken. Factsnapp verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring. Factsnapp houdt zich het recht voor om je persoonlijke gegevens na opzegging (tijdelijk) te bewaren, uiteraard met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

Factsnapp conformeert zich aan de normen van ESOMAR en onderschrijft de eisen van Data & Insights Network bij het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van je persoonlijke gegevens. Daarnaast hebben wij de Gedragscode voor Verwerking van Persoonsgegevens bij Onderzoek en Statistiek onderschreven. Deze Gedragscode is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en Data & Insights Network. De Gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens als respondenten meedoen aan een onderzoek.

Factsnapp maakt bij online dataverzameling gebruik van cookies. Door deel te nemen aan ons panel en onze onderzoeken ga je ermee akkoord dat Factsnapp cookies op je randapparatuur plaatst.

Kijk voor overige zaken gerelateerd aan je privacy in onze Privacyverklaring.

 

Factsnapp & rechten en plichten

Door deel te nemen aan de onderzoeken van Factsnapp krijg je mogelijk toegang tot (vertrouwelijke) informatie die het eigendom is van Factsnapp of onze opdrachtgevers. Deelname aan een onderzoek geeft je nooit enige rechten op het gebruik van deze informatie. Je stemt ermee in om de informatie uit de vragenlijsten altijd vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden. Het is nooit toegestaan de informatie te kopiëren, reproduceren of op andere manieren met anderen te delen.

Het is niet toegestaan lid te worden van Factsnapp met als doel een concurrerend product of een concurrerende dienst te ontwikkelen of voor enige andere concurrerende doelstellingen.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Factsnapp gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten en onderzoeken die Factsnapp aan het panellid aanbiedt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd.

Het panellid draagt de rechten van ideeën, concepten en beeldmateriaal (afbeeldingen, video's, geluid) over aan Facstnapp op het moment dat hij deze deelt in een onderzoek. Het panellid aanvaardt dat Factsnapp en/of opdrachtgevers of partners van Factsnapp deze kunnen gebruiken zonder een vergoeding schuldig te zijn aan het panellid.

 

Factsnapp & aansprakelijkheid

Deelname aan Factsnapp is geheel voor eigen risico. Factsnapp is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die een panellid ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken, het beloningssysteem of andere aan het panel gerelateerde activiteiten.

Factsnapp & dit reglement

Dit panelledenreglement kan op elk moment door Factsnapp worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de website worden gecommuniceerd. Als je het niet eens bent met een wijziging staat het je vrij je deelname te beëindigen. Blijf je na een wijziging lid van Factsnapp dan gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de aanpassing van het reglement. Na wijziging van het reglement komt het oude reglement te vervallen.

Op de relatie tussen Factsnapp en het panellid is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Als één of meer van de bepalingen in dit reglement ongeldig, in strijd met de wet of om een andere reden onafdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Opmerkingen of vragen?

Heb je na het lezen van dit reglement nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met onze helpdesk via info@factsnapp.com of tijdens kantooruren bij de Factsnapp-lijn: 050-3171772.

Voor meer informatie over Factsnapp verwijzen wij naar onze website: www.factsnapp.com.


 

Cookies

Factsnapp maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. Door op "Cookie instellingen" te klikken kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op "accepteren en doorgaan" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy- en cookiebeleid.

Cookies

Factsnapp maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. Hieronder kun je kiezen welke cookies je accepteert. Klik per cookie op "meer informatie" om te zien wat de functie van de cookie is.

    Zonder noodzakelijke cookies werkt een website niet goed. Deze cookies zorgen dat je in kunt loggen of worden gebruikt om instellingen op te slaan.
      Tracking cookies worden gebruikt om gebruikers te herkennen over een langere periode dan een enkel bezoek op één of meerdere websites.
      Factsnapp