Factsnapp

Nieuws

Nederlander eist taser!

Nederland is het eens met politiekorpschef Erik Akerboom. Deze morgen deed hij in de Telegraaf een dringende oproep aan het kabinet om een stroomstootwapen voor agenten in te voeren. 84% van de Factsnappers is dat met hem eens.

Aanleiding voor de oproep is het geweld tegen politieagenten. Akerboom heeft diverse maatregelen genomen om het geweld een halt toe te roepen, zoals de invoering van bodycams en wapenstokken. "Ik heb heel veel gedaan, maar nu is de politiek aan zet", aldus de korpschef.

Vooral 60-plussers vinden dat iedere politieagent zo snel mogelijk een taser moet krijgen. Maar liefst 95% is het daarmee eens, tegenover 79% onder de Factsnappers jonger dan 60 jaar

Content moet steeds sneller beschikbaar zijn. Liefst binnen 1 uur. Wil jij ook razendsnel  inspelen op de actualiteit en zelf marktonderzoek uitvoeren onder onsrepresentatieve panel? Kijk voor de mogelijkheden op www.factsnapp.com.