Factsnapp

Nieuws

Nederland verwacht een tweede golf

Een keer per week meet Factsnapp de verwachtingen ten aanzien van het einde van de coronamaatregelen. Het beeld dat dat laat zien is al enige tijd vrij stabiel. Ook vandaag zien we nauwelijks verschuivingen ten opzichte van de voorgaande weken.

Vandaag vroegen we de Factsnappers ook of zij verwachten dat er een "tweede golf" zal komen in Nederland. Hoewel in Nederland het aantal nieuwe besmettingen op dit moment heel beperkt is, is het virus in een aantal andere landen nog wel heel actief. Dit brengt het risico met zich mee, dat ook in Nederland het aantal besmettingen weer zou kunnen opleven. Een aantal deskundigen geeft aan dit in het najaar te verwachten.

71% denkt dat het waarschijnlijk of zelfs zeker is dat we in Nederland te maken krijgen met een tweede golf. De overige 29% verwacht dat niet, waarvan 2% dat zelfs zeker zegt te weten. Dit beeld past bij het feit dat de meerderheid van Nederlanders verwacht dat we in ieder geval nog tot in 2021 aan coronamaatregelen vast zullen zitten.

Factsnapp zal de verwachtingen over het einde van de maatregelen de komende tijd blijven volgen. Meerdere keren per week meten we onder netto N=400 Nederlanders wat men verwacht t.a.v. de einddatum van de maatregelen.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over de verwachte einddatum? Meld je dan hier aan voor updates.